Leestijd: 2 minuten

In heel Nederland zijn extra maatregelen getroffen om verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan. Bij Helmink hebben we in lijn van het RIVM maatregelen getroffen om mogelijke verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen. De gezondheid van onze medewerkers en de continuïteit van onze dienstverlening heeft de hoogste prioriteit.

Getroffen maatregelen Helmink

Waar mogelijk gaan medewerkers van Helmink thuis werken. Alle medewerkers zijn verdeeld om de continuïteit van support, beheer, projecten, business en organisatie veilig te stellen.

  • Wij volgen de RIVM maatregelen en passen deze direct toe binnen de organisatie;
  • Er is een protocol geactiveerd dat voorziet in een minimale personele bezetting om de continuïteit van de organisatie veilig te stellen;
  • De gezondheid van onze medewerkers heeft de hoogste prioriteit;
  • De bezetting wordt gerouleerd in gelijke teams, om mogelijke kruisbesmetting te voorkomen;
  • De processen worden zowel fysiek als qua techniek dusdanig ingericht om de continuïteit van support, beheer en ondersteuning aan klanten te waarborgen;
  • Onze sales medewerkers zijn gevraagd om werkzaamheden bij klanten in overleg aan te passen en fysiek contact te vermijden;
  • Deelname aan evenementen, (kennis)sessies of grote vergaderingen is opgeschort;
  • Eigen evenementen en (kennis)sessies zijn geannuleerd;
  • Medewerkers zijn dringend verzocht om ook buiten Helmink de adviezen en richtlijnen van het RIVM op te volgen en daarbij vooral gezond verstand te gebruiken.

Bezoek aan Helmink

Wij zijn als bedrijf niet gesloten. Onze medewerkers op locatie zijn in gespreide setting aanwezig voor vragen van klanten. Wel wijzen wij u in en rond het pand erop om de RIVM maatregelen toe te passen waarbij fysiek contact (handen schudden etc.) is uitgesloten.

Aanvullende acties inzake borging continuïteit

Helmink doet aan actieve monitoring van de geleverde componenten waarbij er extra focus is gelegd op de toename in bandbreedte i.v.m. de vele bedrijven die ervoor kiezen om medewerkers vanuit huis te laten werken.

Wij zien erop toe dat bandbreedte voldoende beschikbaar is, fysieke componenten storingvrij blijven functioneren, firewalls en cloud applicaties op capaciteit gemonitord worden en breiden deze, al dan niet in overleg met klanten, uit zodat er geen belemmering is op uw bedrijfsvoering.

Voor wat betreft aanpassingen in de vaste en mobiele telefonie vragen wij u dit samen met ons pragmatisch te benaderen. In de meeste gevallen is het mogelijk (automatisch of via een extra handeling) om doorschakelingen en thuiswerk communicatie eenvoudig te faciliteren, maar in specifieke gevallen is dit niet direct te realiseren door de opbouw van de omgeving en/of gebruikte functionaliteiten.

Wij verzoeken u dringend om eventuele aanpassingen via ons support e-mail adres te communiceren waarna wij, bij complexere vraagstukken, in overleg kiezen voor een passende (tijdelijke) oplossing van uw bereikbaarheid. Omdat de aanvragen voor wijzigingen en aanpassingen oplopen vragen wij u om begrip; wij wegen alle support verzoeken af en prioriteren deze op noodzaak, relevantie en impact.

Projecten en geplande bezoeken op klantlocatie zullen nader bepaald worden en eventuele wijzigingen worden telefonisch en per e-mail kenbaar gemaakt aan de betrokkenen.

Mochten er vragen zijn over de maatregelen die Helmink heeft getroffen, dan kunt u daar uiteraard contact met ons over opnemen.

Actuele meldingen, verstoringen en incidenten zijn beschikbaar via https://status.helmink.nl