Beleid

Helmink heeft de basis normen en waarden - zoals deze beschreven staan in de MVO wijzer -volledig geïntegreerd binnen haar beleid en bedrijfsvoering. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is voor Helmink niet alleen het volgen van beschreven regels, maar zegt veel meer over ondernemen met de juiste normen en waarden in onze grondhouding.
Het Helmink team is dagelijks bezig met het behouden van de juiste balans tussen de belangrijkste pijlers binnen dit beleid, te weten: People, Planet & Profit.